EU50310 projekt

EU50310 projekti "Pimedate Ööde Filmifestival" eesmärk on Pimedate Ööde Filmifestivali läbiviimine. Projekti eesmärk on Eesti riigi tuntuse kasvatamine ning Eestit külastavate turistide hulga suurendamine ja Eesti ning regionaalse filmitööstuse arendamine, tuues rahvusvaheline filmitöösus siia. Viimastel aastatel on lisandunud konkreetne eesmärk turundada Eestit kui võimalikku võttepaika läbi erinevate lokatsioonide väisfilmigruppidele, mis omakorda suurendaks turismi. Eelnevates analoogidest võib tuua näiteks Islandit, Kasastahni (Borat), Wallenbergi ja Rootsit jne. Mõistagi on projekti eesmärk ka aidata kaasa tolerantsuse ja mõistva maailmavaate kasvatamisele Eesti vaatajate. Seda läbi kunstiliselt kõrgetasemeliste filmide, mis tutvustavad erinevaid maailmavaateid, kultuure ning elustiile.


Projekti tulemusena on suurenenud Eestist ja välismaal tulevate külastajate osakaal, suurenenud on väliskülastajatest pealtvaatajate Eestis veedetud ööde arv majutusettevõtetes. Suurenenud on samuti korraldatud turundustegevuse maht, meediakajastuste hulk välismeedias, väliskülastajate teenindamisesse kaasatud ettevõtete arv ning rahvuvaheline huvi festivali vastu.


Projekti periood 1.05.2016 - 30.04.2019

Suursündmuste toetatakse meetmest, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

EAS toetas projekti suursündmuste toetamise meetmes 200 000 euroga. Projekti kogueelarve on 4,2 miljonit eurot.Kontakt: Mikk Granström, projekti tegevjuht